Logo contest

The winner ot Logo contest whith 495 votes
Turkey: The winner of Logo contest with 495 votes!
    
Italy: 67 votes
   
Portugal: 245 votes
      
Greece: 42 votes

 

Bulgaria: 118 votes
   
Romania: 190 votes